Gırtlak Kanseri Nedir? Gırtlak Kanseri Belirtileri ve Nasıl Teşhis Edilir?

Gırtlak Kanseri Nedir?

Gırtlak kanserleri ve baş boyun kanserleri içinde en sık rastladığımız kanserlerden bir tanesidir. Kanserden önce gırtlağını anatomik yapısından bahsedecek olursak, gırtlak boynun ön tarafında dil kökü ile yemek borusu arasında yerleşmiştir. Aynı zamanda nefes borusu ile de devam eden özel bir organdır.

Gırtlak’ın görevi hem solunum sisteminin açıklığını sağlamak hem konuşmayı sağlamak hem solunum sırasında yutulan maddelerin gıdaların solunum yollarına kaçmasına engel olmaktır. Bu nedenle hastalığı da çok önemlidir.

Gırtlak kanserleri özellikle erkeklerde daha sık görülüyor. Son yıllarda sigara içmeyen kadınlarda da artması nedeniyle kadınlardaki sayı da artmaktadır. Etimoloji de en önemli şey faktör. Sigara içimi tütün kullanımıdır.

Gırtlak Kanseri Belirtileri

Gırtlak kanserlerinin 3 temel belirtisi vardır. Ses kısıklığı, nefes darlığı, yutma güçlüğü. Tabii bu şikayetler diğer birçok hastalıkta da görülebilir. Ancak erişkin bir kişide 2 haftayı geçen bu üç sorundan, yani ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığından biri varsa mutlaka gırtlak kanseri ekarte edilmelidir. Ayrıca gırtlak kanserlerinde bu üç temel şikayetin dışında kulağa vuran ağrı, boyunda şişlik, ağızdan kanlı salgı, tükürük balgam gelmesi gibi şikayetler de görülebilir.

Gırtlak Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Gırtlak kanseri ön tanısı bir de kesin tanısı vardır. Ön tanı için hastanın şikayetlerle hekime başvurması, ondan sonra bizim muayene odasında yaptığımız standart muayenenin yanında endoskopi ile gırtlak bakılmalıdır. Endoskopi ile gırtlağa bakılmaya işlemi ya çubuklarla açılı endoskopi parla yapılabileceği gibi kıvrılan bilir. Endoskopi tarlada yapılabilir. Burada gırtlağa baktığımızda bir şüphelenmek söz konusu vardır. Kanseri düşündüren bir muayene bulguları vardır. Bu aşamadan sonra iki yoldan teşhis ilerler. Birincisi hastalığın evresine aşamasını değerlendirmek için bazı tomografi, emar gibi tetkiklere başvurur. Ama dünyanın her yerinde kesin tanı çoğu kanser hastalığında olduğu gibi biyopsi dir. Yine muayene koşullarında muayene odası, koşularda veya ameliyathanede genel anestezi altında gırtlaktan parça alma işlemi yani biyopsi ve bunun patolojik incelenmesi ile de kesin tanı konur.

Gırtlak kanseri tedavisinin başarı oranı nedir? Tekrarlama riski var mıdır?

Gırtlak kanserlerine genel olarak bakıldığında kür diye adlandırdığımız hastalığı tamamen ortadan kaldırma oranlarını yüzde elli 60 oranındadır. Yani ne yazık ki iki hastadan birini kaybederiz. Ancak bu oran tabii ki hastalığın evresine göre çok değişiklik gösterir. Erken evrede yakaladığımız ettik diye adlandırdığımız ses telleri seviyesinden kaynaklanan kanserlerde bu başarı oranı yüzde 95 lere kadar çıkar. Dolayısıyla tekrarlama riski yüzde 3 5 gibi çok düşükdır. Ancak ses tellerinin altından veya üst kısmından kaynaklanan ve ileri aşamada bizim evre 4 diye adlandırdığımız aşamada sakladığımız hastalarda ne yazık ki tüm tedavi seçeneklerini kullanmamıza rağmen başarı oranları yüzde 30 40’lara kadar düşebilir.

Sağlıklı ve İyi günler Dileriz.